StuTS

Co je StuTS?

Übersetzung: Martin Konvička

StuTS (Studentische Tagung Sprachwissenschaft, č. Studentská lingvistická konference) je nezávisle organizovaná studentská konference zaměřující se na celou škálu lingvistických disciplín. Jazykem konference je němčina, částečně i angličtina. Konference StuTS se pořádá každý semestr na univerzitě v Německu nebo v zemi s Německem sousedící.

Cílem celé akce je umožnit studentům lingvistických disciplín se navzájem poznat a dát jim příležitost seznámit se s výzkumnou činností svých kolegů.

Jak StuTS funguje?

Účastníci si musí sami zajistit dopravu na místo konání, v konferenčním poplatku ale bývá obvykle zahrnuto ubytování, a to buď na kolejích, v hostelu nebo v tělocvičně. Zajištěny jsou také snídaně a obědy.

Středem pozornosti konference je vědecká diskuze nad lingvistickými tématy, sociální aspekty a vytváření kontaktů však také nestojí stranou. Studenti mohou v rámci svých příspěvků prezentovat své seminární, bakalářské, magisterské nebo jiné akademické práce. Mohou se ale také přihlásit k prezentování jakékoliv jazykovědného témata, případně nabídnout tzv. jazykový tutorial, tj. úvod do exotického, obecně ne příliš známého jazyka. StuTS tak nabízí účastníkům jedinečnou příležitost vyzkoušet si prezentaci vlastních vědeckých poznatků v příjemném prostředí bez stresu „velkých“ konferencí.

V rámci programu každé StuTS jsou organizačním týmem pozváni jako přednášející i zavedení profesoři, většinou působící na pořádající univerzitě. Ti účastníkům StuTS představí jednak výzkumný profil hostující instituce a také své vlastní výzkumné zájmy.

Studenti účastnící se StuTS mají také možnost lépe poznat místo konání stejně jako ostatní studenty během organizovaných prohlídek města, závěrečné party a rozlučkového brunche.