StuTS

Čo je StuTS?

Übersetzung: Martin Konvička

StuTS (Studentische Tagung Sprachwissenschaft, tzn. Študentská lingvistická konferencia) je nezávisle organizovaná študentská konferencia, ktorá sa zameráva na celú škálu lingvistických disciplín. Jazykom konferencie je nemčina, čiastočne angličtina. Konferencia StuTS sa koná každý semester na univerzite v Nemecku alebo v krajine, ktorá s Nemeckom susedí.

Cieľom celej akcie je umožniť študentom lingvistických disciplín navzájom sa spoznať a dať im príležitosť zoznámiť sa s výskumnou činnosťou svojich kolegov.

Ako StuTS funguje?

Účastníci si musia sami uhradiť dopravu na miesto konania, v konferenčnom poplatku ale býva obvykle zahrnuté ubytovanie – a to buď na internátoch, v hosteli alebo telocnični. Zaistené sú tak isto raňajky a obedy.

Stredobodom pozornosti konferencie je vedecká diskusia o lingvistických témach, sociálne aspekty a vytváranie kontaktov sú ale taktiež dôležitou časťou. Študenti môžu v rámci svojích príspevkov prezentovať svoje seminárne, bakalárske, magisterské, či iné akademické práce. Môžu sa ale taktiež prihlásiť k prezentovaniu akejkoľvej jazykovednej témy, poprípade ponúknuť tzv. jazykový tutoriál, tj. úvod do exotického, obecne nie príliš známeho jazyka. StuTS tak ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť vyskúšať si prezentáciu vlastných vedeckých poznatkov v príjemnom prostredí bez stresu „veľkých“ konferencií.

V rámci programu každej StuTS sú organizačným tímom pozývaní ako prednášajúci taktiež etablovaní profesori, zväčša pôsobiaci na tamojšej univerzite. Účastníkom StuTS predstavia jednak výskumný profil hosťujúcej inštitúcie, ale taktiež svoje vlastné výskumné záujmy.

Študenti, ktorí sa StuTS zúčastia, majú taktiež možnosť lepšie spoznať miesto konania ako aj ostatných študentov počas organizovaných prehliadok mesta, záverečnej párty a rozlúčkových raňajok.