StuTS

Czym jest StuTS?

Übersetzer: Sebastian Buchczyk

StuTS (Studentische Tagung Sprachwissenschaft, pl. studencka konferencja lingwistyczna) jest niezależnie zorganizowaną niemieckojęzyczną konferencją organizowaną przez wiele różnych wydziałów językoznawczych. Wydarzenie odbywa się raz na semestr na niemieckich uniwersytetach lub w państwach graniczących.

Celem konferencji jest integracja wszystkich studentów interesujących się zagadnieniami z zakresu językoznawstwa oraz stworzenie platformy komunikacji do budowy interdyscyplinarnego dialogu w lingwistyce jak również w dyscyplinach pokrewnych.

Uczestnicy muszą zadbać o finansowanie swojej podróży, podczas gdy zakwaterowanie i wyżywienie jest zapwenione przez organizatorów konferencji. Noclegi organizowane są zazwyczaj w hostelach, w salach gimnastycznych lub w mieszkaniach lokalnych studentów. Opłata konferencyjna zawiera również śniadanie i obiad.

StuTS ukierunkowane jest na badania naukowe oraz studenckie działania społeczne. Uczestnicy mają możliwość wygłaszania referatów na temat własnych badań, pracy magisterskiej, przedmiotu, a także prowadzenia warsztatów metodologicznych i tematycznych. StuTS daje uczestnikowm niepowtarzalną szansę przećwiczenia prezentacji ich pomysłów bez presji obecnej podczas kursu wykładowego lub przy obecności znanych ekspertów.

Prestiżu konferencji nadają wykłady plenarne uznanych profesorów z uniwersytetu, w którym odbywa się konferencja. Wykładowcy zapraszani są przez komitet organizacyjny i pozwalają na zaprezentowanie profilu badawczego uniwersytetu.

Ponadto, uczestniczący studenci mogą poprzez wycieczki po mieście lub kampusie nawiązać nowe znajomości i uczestniczyć w brunchu i uroczystościach związanych z zakończeniem konferencji.